32ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο συναντήθηκε στο Krefeld στις 25 Ιανουαρόυ 2013 με τον συνδιοργανωτή Σύλλογο και την οργανωτική επιτροπή. Στο φιλικό κλίμα άριστης συνεργασίας, συζητήθηκαν τα οργανωτικά και τo χρονοδιάγραμμα, σχετικά με το Φεστιβάλ. Ότι αφορά το Φεστιβάλ, στις 9 μαρτίου στη σύσκεψη προέδρων θα έχετε εκτενέστερες πληροφορίες.

Δήλωση συμμετοχής για το 32ο Φεστιβάλ
Τη δήλωση συμμετοχής για το 32ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας, παρακαλούμε να την αποστείλετε συμπληρωμένη το συντομότερο δυνατό, το αργότερο έως την 29 Μαρτίου 2013 στη διεύθυνση της Γραμματείας ή στο e-mail info@osepe.de, καθώς και σε Φαξ 0211-54216620.

Φωτογραφία του χορευτικού
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τουλάχιστον μία φωτογραφία του χορευτικού του Συλλόγου σας, σε ψηφιακή μορφή για να κοσμήσει το έντυπο του Φεστιβάλ.

Εισιτήρια για το 32ο Φεστιβάλ
Καλούνται οι σύλλογοι να προμηθευτούν και προπληρώσουν τον αριθμό των 35 εισιτηρίων στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας, προκειμένου να τακτοποιηθούν οικονομικές εκκρεμότητες σχετικά με το Φεστιβάλ. Στους Συλλόγους που θα πληρώσουν το ποσό των (35 x 15 Ευρώ), μα δεν θα πουλήσουν εκ των υστέρων τον αριθμό των εισιτηρίων θα επιστραφε i το ανάλογο ποσό των μη πωληθέντων. Εισιτήρια μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως στις 09.03.2013 (Σύσκεψη Προέδρων).

Αφίσα του Φεστιβάλ/Διαφημίσεις
Η αφίσα του Φεστιβάλ θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή, την οποία, παρακαλούμε να αναρτήσετε στον ιστότοπο του Συλλόγους σας. Όπως έχει ήδη συζητηθεί, παρακαλούμε κάθε σύλλογο να αναζητήσει χορηγούς, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στο κάτω μέρος της αφίσας, ξεχωριστά για κάθε Σύλλογο. Το κόστος για μία διαφήμιση, σε μέγεθος 8,5 cm x 5,5 cm ανέρχεται στα 50 Ευρώ.

Με στόχο να αποτελεί το Φεστιβάλ μελλοντικά ακόμη περισσότερο ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, σκοπεύουμε να εκθέσουμε βιβλία και επιστημονικά συγγράμματα Πόντιων συγγραφέων και επιστημόνων. Η επόμενη επιστολή που θα λάβετε θα αναφέρεται στα οργανωτικά του Φεστιβάλ.

Ελπίζουμε στη συνέχιση της καλής συνεργασίας μας και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για τις παρατηρήσεις, προτάσεις και τις ερωτήσεις σας.

Με πατριωτικούς και φιλικούς χαιρετισμούς,
Ιωάννης Μπουρσανίδης
Πρόεδρος

Ηλίας Μαυρίδης
Γεν. Γραμματέας