ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη, είναι ο μοναδικός ελληνικός φορέας στην Ευρώπη, που έχει πάρει το 1999 βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών.

Την πρόταση στην Ακαδημία Αθηνών για την βράβευση της Ομοσπονδίας μας, κατέθεσαν οι εξείς φορείς, και τους οποίους σήμερα ευχαριστούμε θερμά: Μέριμνα Ποντίακων Κυρίων Θεσσαλονίκης, Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτας, Ευξεινός Λέσχη Θεσσαλονίκη.

Ποια είναι η Ακαδημία Αθηνών;

Η Ακαδημία Αθηνών ιδρύθηκε με τη Συντακτική απόφαση της 18 Μαρτίου 1926, ως Ακαδημία των Επιστήμων, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών. Με την ίδια απόφαση διορίσθηκαν και τα πρώτα μέλη της, που ήταν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της επιστήμης και της πνευματικής και καλλιτεχνικής δήμιουργίας της εποχής.

Η ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών, η επωνυμία της οποίας απηχεί την Ακαδημία του Πλάτωνος και την πνευματική αίγλη της αρχαίας Αθήνας, που ο Θουκυδίδης αποκαλεί “πόλιν της Ελλάδος παίδευσιν”, αποτέλεσε το επιστέγασμα μακρών και αόκνων προσπαθειών για την ίδρυση ελληνικής ακαδημίας στο διάστημα μιας εκατοντετίας.

Στο διάστημα της διαδρομής της από την ίδρυση της μέχρι σήμερα η Ακαδημία Αθηνών λειτούργησε στο πλαίσιο του σκοπού της, στους τομείς Επιστημονική Έρευνα και καλλιέργεια των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών. Δεν είναι λίγες οι φορές που η Ακαδημία έκανε παρεμβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα πολιτισμού, περιβάλλοντος, πανανθρώπινων αξιών, εθνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με κυριώτερα σχετικά παραδείγματα την καταγγελία των διωγμών των Εβραίων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την υπεράσπιση του δικαιώματος των Κυπριών για αυτοδιάθεση.

Το έργο και οι θέσεις της Ακαδημίας Αθηνών είχαν και συνεχίζουν να έχουν απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Τούτο δηλώνουν, εκτός άλλων, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα ιδιωτών και φορέων προς αυτήν, από την διαχείριση των οποίων η Ακαδημία υπηρετεί τον σκοπό της: ενισχύει την επιστημονική έρευνα, χρηματοδοτεί εκδόσεις, χορηγεί υποτροφίες, απονέμει βραβεία.

Στο πλαίσιο του σκοπού της η Ακαδημία Αθηνών προβαίνει δια των μελών της σε επιστημονικές ανακοινώσεις, και συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, πραγματοποιεί εκδόσεις, χορηγεί υποτροφίες, απονέμει βραβεία. Πολλές φορές η Ακαδημία Αθηνών, με τις γνωμοδοτήσεις και τις προτάσεις της, έχει προσφέρει υπηρεσία στο κράτος, κυρίως για εθνικά ζητήματα και για ζητήματα παιδείας και οικονομικής πολιτικής.

Άπο την ίδρυση της η Ακαδημία Αθηνών είναι μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών (Association Internationale des Academies) και του Διεθνόυς Συμβουλίου Επιστημονικών Ενώσεων (=ICSU). Την τελευταία δεκαετία συμμετέχει επίσης στους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς All European Academies (=ALLEA), European Academies Science Advisory Council (=EASAC), Inter Academy Council (=IAC), Inter Academy Medical Panel (=IAMP). Η Ακαδημία εποπτεύει επίσης ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού: το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία.