» ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ · ΒΡΑΒΕΙΑ · ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ · ΣΥΝΕΔΡΙΑ · ΦΕΣΤΙΒΑΛ · ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ · ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ · ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ · ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ · ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΗ · ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ · ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ομοσπονδία Συλλόγων
Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (ΟΣΕΠΕ)
«με ιστορία, παρόν και μέλλον»

Σχετικά με μας

Η Ομοσπονδία μας ιδρύθηκε το 1981 στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας ως «Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και το Δυτικό Βερολίνο». Το πρώτο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 1981 με τη συμμετοχή πέντε Συλλόγων, όπου ψηφίστηκε το καταστατικό της Ομοσπονδίας και εκλέχθηκε το ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο.

Το 1994 η Ομοσπονδία μετονομάστηκε σε «Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη», αφού στο δυναμικό της προστέθηκαν και οι σύλλογοι Ποντίων Ελβετίας και Βρυξελλών. Το 2004 ενισχύθηκε και με τον Σύλλογο Σουηδίας. Το 2017 προστίθεται ο σύλλογος της Αυστρίας.

Σήμερα η Ομοσπονδία  διοικείται από επταμελές συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων συλλόγων μελών της.

Η ΟΣΕΠΕ αριθμεί 48 σωματεία, απο τις χώρες Αυστρία, Βέλγιο, την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.

Σκοπός μας

Βασικό σκοπό της ΟΣΕΠΕ αποτελεί η διάσωση, η καλλιέργεια και η προβολή της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των Ελλήνων του Πόντου στις νεότερες γενιές των Ποντίων, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, με απώτερο στόχο να γίνει συνειδητή η οικουμενική διάσταση του Ποντιακού Ελληνισμού.

Η δικτύωση των Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη και των σωματείων τους για τον καλύτερο συντονισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων οδηγεί στην ένωση των Ελλήνων της Διασποράς και την παρουσίαση του πλούσιου και πολύπλευρου πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου στις χώρες της Ευρώπης.

Οι στόχοι και τα οράματά μας

  • Διαφύλαξη της ποντιακής πολιτισμικής ταυτότητας
  • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων μέλων, ιδιαίτερα σχετικά με την πολιτιστική ταυτότητα και την κοινωνική ένταξη των μελών στη Ευρωπαική οικογένεια
  • Ενσωμάτωση των μελών στο σύγχρονο, ευρωπαϊκό πολιτισμό και την κοινωνία
  • Ενημέρωση των μελών σε πολιτιστικά και σύγχρονα γεγονότα
  • Προώθηση εκδηλώσεων για τους νέους, ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινωνική ενσωμάτωση και την παιδεία
  • Ενεργή δικτύωση των μελών της ομοσπονδίας και προώθηση της ανταλλαγής ιδεών και επικοινωνίας
  • Προώθηση της συνεργασίας με άλλες οργανώσεις/άλλους συλλόγους: μεταναστών, αντιρατσισμού, φιλανθρωπίας, εκπαιδευτικές, κ.ά.
  • Ενημέρωση της κοινωνίας στο εξωτερικό για τον πολιτισμό/ιστορία μας, με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση των μελών μας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
  • Ενημέρωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας για την ποντιακή ιστορία και τον ποντιακό πολιτισμό με σκοπό τον εμπλουτισμό της Ευρώπης

Η Νεολαία

Στο επίκεντρο της προσοχής της ομοσπονδίας ήταν πάντοτε η δημιουργία των προϋποθέσεων που θα ελκύσουν τους νέους κοντά στην ομοσπονδία και στις ποντιακές οργανώσεις.

Η 1η Γενική Συνέλευση της Ποντιακής Νεολαίας πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1995. Εκείνη τη μέρα ψηφίστηκε για πρώτη φορά η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας. Στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια οι πόντιοι νέοι των συλλόγων της ΟΣΕΠΕ εκλέγουν εκ νέου το όργανο που τους εκπροσωπεί και που, σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο της ΟΣΕΠΕ, πραγματοποιεί τις προτάσεις των νέων.

Κύριο μέλημα μας ήταν και είναι να στηρίζουμε τους συλλόγους μας να οργανώσουν τη νεολαία τους, να σταθούν στο πλάι τους και να τους παρέχουμε τις γνώσεις, τις εμπειρίες, αλλά και την ενημέρωση που έχουν ανάγκη για να προχωρήσουν σε αυτό το καθοριστικό βήμα.

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την πληροφόρηση των νέων, να ενθαρρύνουμε το πνεύμα πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας και τη συμμετοχή τους στις οργανωμένες δραστηριότητες των Ελλήνων του Πόντου.