ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Τα συναπαντήματα έχουν σκοπό να φέρουν τη νεολαία πιο κοντά στο στοιχείο μας και να τους δοθεί η ευκαιρία για νέες γνωριμίες, να ανταλλάξουν ιδέες, γνώσεις και προβληματισμούς. Επίσεις αναπτύσσονται συζητήσεις επίκαιρων θεμάτων, που αφορούν άμεσα και έμεσα τον ποντιακό Ελληνισμό. Ο κύκλος των συναπαντημάτων πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τους συλλόγους της ομοσπονδίας μας. Οι συμμετέχοντες νέοι διαχωρίζονται συνήθως σε μικρές ομάδες εργασίας (τα λεγόμενα „Workshop“), που καλούνται να ασχοληθούν και να προβληματιστούν με συγκεκριμένα θέματα, τα οποία αναλύονται με την υποστήριξη της συντονιστικής επιτροπής. Έτσι καταφέρνουμε να κρατάμε σταθερές τις σχέσεις μας με τη νεολαία και να δεχόμαστε νέα ερεθίσματα για το μέλλον.