» ΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ · ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ · ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ · ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ · ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ · ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2018 – 2020

 

Λάζαρος Βασιλειάδης
lazarosvasiliadis@web.de

Μιχαήλ Ξανθόπουλος
michail.xanthopoulos@yahoo.de

Κυριάκος Σαββίδης
vasilikigiannoglou@gmail.com