Στοιχεία Επικοινωνίας Συλλόγων

Στοιχεία Επικοινωνίας Συλλόγων
Όνομα, ρόλος στο Δ.Σ., αριθμός τηλεφώνου, Email
Ημέρα, Ώρα, Τόπος
Όνομα, αριθμός τηλεφώνου, Email
Ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου, Email
Ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου, Email
e.V. (eingetragener Verein)
Ως e.V. επονομάζονται όλοι οι σύλλογοι που έχουν καταγραφεί στο μητρώο συλλόγων της πόλης τους και κατά συνέπεια της Γερμανίας (Vereinsregister).
g.e.V. (gemeinnütziger eingetragener Verein)
Ως g.e.V. επονομάζονται όλοι οι σύλλογοι που έχουν καταγραφεί στο μητρώο συλλόγων και έχουν λάβει τον τίτλο της κοινωφέλειας.
Αφορά της εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου