ΑΡΧΙΚΗ


Ανακοίνωση για την λειτουργία της έδρας Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ

Ένα πάγιο, διαρκές, δίκαιο και παραγωγικό αίτημα του Ποντιακού Ελληνισμού τίθεται σε άμεση τροχιά υλοποίησης με την τοποθέτηση ύστερα από ανάλογες ακαδημαϊκές διαδικασίες στην έδρα Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ του διακεκριμένου συμπατριώτη μας Κυριάκου Χατζηκυριακίδη. 

Συγχαίρουμε από καρδιάς τον πανάξιο καθηγητή μας με την ευχή το ερευνητικό όσο και καθοδηγητικό του έργο να ανοίξει νέους δρόμους στην νεολαία μας στην προσπάθεια αναγνώρισης διεθνώς της Ιστορίας και της Γενοκτονίας των προγόνων μας.

Όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν ουσιαστικά ανέφικτη αν δεν υπήρχε η πατριωτική, Εθνικά υγιής και ωφέλιμη έμπρακτη ενίσχυση εκ μέρους του Ιβάν Σαββίδη ο οποίος έχει αποδείξει ότι κανένα κόστος δεν είναι αρκετό για τον ίδιο για να τον σταματήσει από την στήριξη του Ποντιακού Ελληνισμού σε όλα τα επίπεδα, και παράλληλα να καλύψει όλο αυτό το μεγάλο κενό το οποίο δεν μπόρεσε να καλύψει ούτε η ελληνική πολιτεία, αλλά ούτε και ο οργανωμένος ποντιακός χώρος.

Ως ΟΣΕΠΕ πιστεύουμε πλέον ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για ενίσχυση σοβαρή του αιτήματος διεθνοποίησης της Γενοκτονίας με συνέργειες τέτοιων επιστημόνων, σε πολύ υψηλού κύρους Πανεπιστήμια και με την συνεργασία πατριωτών οικονομικά ισχυρών με ταυτότητα Ποντιακή όσο και αδιαμφισβήτητη.

Εκ μέρους όλου το απόδημου ποντιακού ελληνισμού της Ευρώπης, θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλουν για την υλοποίηση αυτής της τόσο σημαντικής πρωτοβουλίας.