ΟΣΕΠΕ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου

Στην Φρανκφούρτη, στις 2 και 3 Απριλίου 2016,πραγματοποιήθηκε το 18ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (ΟΣΕΠΕ).

Το τακτικό συνέδριο λαμβάνει χώρα κάθε 2 έτη, είναι εκλογικού χαρακτήρα και συμμετέχουν σε αυτό οι σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας δια των αντιπροσώπων τους.

Προβλήθηκαν και καταγράφηκαν οι θέσεις, οι προβληματισμοί και οι τοποθετήσεις των συνέδρων, ο απολογισμός πεπραγμένων της διετίας του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, όπως και ο οικονομικός απολογισμός.

Το νέο επταμελές Δ.Σ. που προέκυψε από τις εργασίες του συνεδρίου απαρτίζεται από τους:

Αναστάσιο Οσιπίδη, Πρόεδρο
Κωνσταντίνο Απατζίδη, Αντιπρόεδρο
Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, Γεν. Γραμματέα
Χρήστο Πεχλιβανίδη, Υπ. Οικονομικών
Ιορδάνη Λυσσαρίδη, Υπ. Νεολαίας
Ηλία Μαυρίδη και Ελευθέριο Εκουτσίδη, Σύμβουλοι

Θεωρούμε την συνεργασία με τους συλλόγους μέλη της ΟΣΕΠΕ, την Ελληνική Πολιτεία, όσο και με τους υπόλοιπους φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο, Ευρώπη και Ελλάδα δεδομένη και απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων.

για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΠΕ
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Γεν. Γραμματέας