Τακτική συνέλευση Ποντιακής νεολαίας

Σας ενημερώνουμε παιρετέρω για την καθιερωμένη κοπή Βασιλόπιτας η οποία θα πραγματωθεί την 15 η Φεβρουαρίου 2014 κατα την οποία θα λάβει χώρα και η Τακτικική Συνέλευση Ποντιακής Νεολαίας. Η εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας της Φρανκφούρτης, Adalbert Str. 23, 60486 Frankfurt και ώρα έναρξης 12.00 π.μ.

Θέματα κατά την Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Συνέλευσης

1.   Εισαγωγή και χαιρετισμός της Σ.Ε. Νεολαίας και του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Π.Ε.
2.   Εγκριση Ημερήσιας Διάταξης
3.   Κοπή της Βασιλόπιτας
4.   Εκθεση πεπραγμένων της απερχόμενης Σ.Ε. Νεολαίας
5.   Προτάσεις της Σ.Ε. Νεολαίας μελλοντικών ζητημάτων της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. και της νεολαίας της
6.   Απαλλαγή της Σ.Ε. Νεολαίας
7.   Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
8.   Προτάσεις μελλοντικών ζητημάτων της Ο.Σ.Ε.Π.Ε.
9.   Εκλογή νέας Σ.Ε. Νεολαίας
10. Διάφορα

(Έναρξη διαδικασίας υπογραφής για τη συμμετοχή 11.00 π.μ.)

Σας ενημερώνουμε ότι η 20 η Πανευωρπαική Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας που διαργανώνεται απο την Ομοσπονδία μας, θα πραγματωθεί την  01 και 02 Μαρτίου το 2014 στην αίθουσα MEANDROS, Pfingstweidstr. 7, 60316 Frankfurt am Main και ώρα έναρξης 12.00 π.μ.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία βρισκόμαστε στην τηλεφωνική σας διάθεση προς ενημέρωση.

Για το Δ.Σ.

α.Α. Ηλίας Τ. Μαυρίδης
Γεν. Γραμματέας