17ο Τακτικό Συνέδριο της ομοσπονδίας

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 17ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2014 ώρα 2:00 μ.μ. στην αίθουσα MEANDROS επί της οδού Pfingstweidstrasse 7, 60316 Frankfurt am Main. Η αναγνώριση των Συνέδρων θα γίνεται από ώρα 11:00 π.μ.

Ημερήσια Διάταξη
1. Χαιρετισμός και εξακρίβωση (διαπίστωση) Απαρτίας.
2. Εκλογή Προεδρείου
3. Έγκριση Ημερησίας Διάταξης
4. Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Οικονομική έκθεση από τον ταμία
6. Έκθεση ελέγχου των οικονομικών από την Εξελεγκτική Επιτροπή
7. Συζήτηση επί των θεμάτων 4) και 5) της Ημερήσιας Διάταξης
8. Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
9. Δημιουργία Επιτροπών της ΟΣΕΠΕ και ψήφιση των μελών τους
9. α) Συζήτηση επί του καταστατικού – Σύσταση επιτροπής καταστατικού
9. β) Σύσταση επιτροπή πολιτισμικού
10. Προτάσεις και ψηφίσματα για μελλοντικές δραστηριότητες της ΟΣΕΠΕ
11. Διάφορα
12. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
13. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

14. Ανακοίνωση εκλογικών αποτελεσμάτων και λήξη του Συνεδρίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Τακτικό Συνέδριο της ΟΣΕΠΕ που πραγματοποιείται ανά διετία, αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας μας. Ταυτόχρονα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας μας. Αποτελεί ένα χώρο διαλόγου, ενημέρωσης, συλλογικής μελέτης όλων των όψεων, ένα χώρο όπου προβάλλονται και καταγράφονται οι θέσεις και οι προτάσεις των μελών της ΟΣΕΠΕ. Η παρουσίαση των θέσεων όλων μας και η ανταλλαγή εμπειριών αναμένουμε να συμβάλλουν στην περαιτέρω διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικότερης δραστηριοποίησης για τον Ποντιακό Ελληνισμό στην Ευρώπη
.

Η επιτυχία κάθε Συνεδρίου της ΟΣΕΠΕ προϋποθέτει:

  • Τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων-Μελών, προκειμένου να ακουστούν όλες οι απόψεις και να παρθούν οι σωστότερες αποφάσεις
  • Την εποικοδομητική κριτική, με στόχο και σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Ομοσπονδίας μας
  • Την εφαρμογή των δημοκρατικών διαδικασιών και του δημοκρατικού διαλόγου
  • Το σεβασμό στις θέσεις και απόψεις των συναδέλφων και αδερφών μας

Αριθμός Αντιπροσώπων των Συλλόγων
Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Συλλόγου καθορίζεται για το Τακτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του καταστατικού της Ομοσπονδίας

Στο συνέδριο συμμετέχουν οι Σύλλογοι-Mέλη με τους εκλεγμένους από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων αντιπροσώπους ποντιακής καταγωγής, καθώς επίσης και τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας… Ο αριθμός των αντιπροσώπων των Συλλόγων – μελών της Ομοσπονδίας καθορίζεται κάθε φορά από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου.

Για τα πρώτα εκατό (100) μέλη το μέτρο καθορίζεται ως εξής: Για κάθε είκοσι (20) μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος, και από εκατό (100) και πάνω για κάθε πενήντα (50) μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο δηλαδή το ελάχιστο για 20 είναι 11.20 για το 50 είναι 26.50 προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος.

Ενημέρωση και αποστολή στοιχείων των αντιπροσώπων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τους αντιπροσώπους των Συλλόγων σας και να αποστείλετε στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας το Δελτίο Συμμετοχής έως τις 10 Ιανουαρίου 2014. Εφόσον αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας (email) των αντιπροσώπων σας, θα τους ενημερώσουμε στη συνέχεια αποστέλλοντάς τους το πλήρες υλικό για την καλύτερη προετοιμασία τους.

Έξοδα Συνεδρίου – Διανυκτέρευση
Τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής και διαμονής, καθώς επίσης του φαγητού επιβαρύνουν τους Συλλόγους της ΟΣΕΠΕ. Τα έξοδα του Συνεδρίου ανέρχονται σε 25 Ευρώ ανά σύνεδρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται το δείπνο του Σαββάτου, καθώς επίσης συνολικά δύο διαλείμματα με καφέ.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Μπουρσανίδης
Πρόεδρος

Ηλίας T. Μαυρίδης
Γεν. Γραμματέας