19η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας

Αξιότιµοι κύριοι και κυρίες των Διοικητικών Συµβουλίων, Αγαπητοί νέοι και νέες των Συλλόγων µας, µε µεγάλη χαρά σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στην 19η Πανευρωπαικη Συνδιασκεψη που θα πραγµατοποιηθεί 9-10 Μαρτίου 2013 στους χώρους του Restaurant Meandros, Pfingstweidstrasse 7, 60316 Frankfurt am Main!

Ένας από τους κύριους σκοπούς των Συνδιασκέψεων είναι η γνωριµία των νέων των Συλλόγων µας, καθώς οι και σηµαντικές γνώσεις που αποκοµίζουν από αυτές. Οι Συνδιασκέψεις, που οργανώνονται µε µεγάλη προσοχή από τους νέους µας, δίνουν τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να ανταλλάξουν ιδέες, καλές πρακτικές και εµπειρίες και παράλληλα να προβληµατιστούν πάνω σε θέµατα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισµό και την ταυτότητά µας.

Για το Δ.Σ.
Ηλίας T. Μαυρίδης
Γεν. Γραμματέας