Ενημέρωση για το πρόγραμμα εκδηλώσεων των συλλόγων

Παρακαλούμε όλους τους Συλλόγους μέλη της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. να μας ενημερώσουν για το πρόγραμμα εκδηλώσεων τους για τα έτη 2012 και 2013. Στόχος είναι η ενημέρωση, κοινοποίηση προς όλα τα σωματεία μας καθώς την καλύτερη οργάνωση, προγραμματισμό των εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μας (Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη, Συναπαντήματα κλπ.).

Για το Δ.Σ.,
Ηλίας T. Μαυρίδης
Γεν. Γραμματέας