ΖωγραφίΖουμε τη «ζωή στον Πόντο»

Σε κάθε δραστηριότητα της Ομοσπονδίας ανακαλύπταμε το ταλέντο και την αγάπη των νέων μας για τη ζωγραφική. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε τη δυνατότητα να γίνουμε δέκτες ζωγραφιών και «μικρών καλλιτεχνικών έργων» που ετοιμάζονταν από τους νέους των Συλλόγων σας στα πλαίσια και με αφορμή των Συνδιασκέψεων και των Συναπαντημάτων.

Με γνώμονα τη δημιουργική ανησυχία των νέων μας και στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 30χρονη επέτειο ζωής και δράσης της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (ΟΣΕΠΕ) η Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα «Η Τέχνη συναντά την Ιστορία», ετοιμάζοντας και αποστέλλοντας ζωγραφιές με θέμα «Η Ζωή στον Πόντο». Η δραστηριότητα αυτή έχει στόχο την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων με την ιστορία και λαογραφία των Ελλήνων του Πόντου.

Θέμα εργασιών
Προσκαλούνται όλοι οι νεαροί καλλιτέχνες να απεικονίσουν με χρώμα και φαντασία τη «Ζωή στον Πόντο».

Συμμετοχές
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέες και νέοι, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή/και ομαδικές.

Συμμετοχές σχολείων
Παρακαλούμε όλα τα σχολεία να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να υποβάλλουν τα έργα τους και, εφόσον είναι εφικτό και δεν επιβαρύνει το πρόγραμμα των μαθητών, να εισάγουν το θέμα στα διδακτικά τους σχέδια.

Μορφή και μέγεθος εργασίας
– Ζωγραφιά
Δεν υπάρχουν όρια. Το μέγεθος μπορεί να είναι Α4, Α3, μεγαλύτερο ή μικρότερο. Οι καλλιτέχνες παρακαλούνται να αποστείλουν μαζί με το σχέδιό τους ένα κείμενο ή σύνθημα (τίτλο) που θα αφορά στο μήνυμα που θέλει να μεταδώσει με το έργο του.
– Κείμενο
Ευπρόσδεκτα είναι επίσης κείμενα των νέων που θα αναφέρονται με αφηγηματικό τρόπο σε πληροφορίες που έχουν συλλέξει από τον οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο και θα αφορούν στο θέμα «η ζωή στον Πόντο».

Ημερομηνία υποβολής συμμετοχών
Οι ζωγραφιές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι τις 31.01.2011 στη διεύθυνση της Γραμματέας της Ποντιακής Νεολαίας: Σεβαστή Συμεωνίδου, Schlittenbacher Str . 26a , 58511 L üdenscheid . Στο πίσω μέρος κάθε ζωγραφιάς, όχι πάνω στη ζωγραφιά, θα πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα με γράμματα κεφαλαία τα στοιχεία των καλλιτεχνών: όνομα, επώνυμο, ηλικία, σχολείο, σύλλογος, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, email.

Αξιοποίηση εργασιών
Όλες οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΠΕ (www .osepe .de ), θα εκδοθούν σε ειδικό λεύκωμα και θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και της Ποντιακής Νεολαίας.

Γιατί να συμμετέχουν οι νέοι στη δραστηριότητα αυτή
Αυτή η νέα δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει τους νέους να ασχοληθούν περισσότερο με την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, προσδίδοντας μορφή και χρώμα σε εικόνες που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την καθημερινή δουλειά των συλλόγων. Παράλληλα φιλοδοξούμε να ανακαλύψουμε και να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα ταλέντα των νέων που δραστηριοποιούνται στους Συλλόγους μας. Ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τη συμμετοχή είναι η ομαδική και συλλογική δουλειά που μπορεί να αναπτυχθεί από τη συνεργασία περισσοτέρων νέων.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στην email ekthesi@osepe.de.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης