Μόνιμη Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (Ο.Σ.Ε.Π.Ε) για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Ständiger Ausschuss des Verbandes der Vereinen der Griechen aus Pontos in Europa
zur Förderung der internationalen Bekanntmachung und Anerkennung des Genozids.

Η Ομοσπονδία Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης (Ο.Σ.Ε.Π.Ε.), από τα μέσα της δεκαετίας του 1980,   έχει καθιερώσει εκδηλώσεις Μνήμης της 19η Μαΐου καθώς επίσης και την τέλεση μνημοσύνων και εκδηλώσεων προς τιμή των 353.000 προγόνων μας, που σφαγιάσθηκαν από τους Νεοτούρκους και τους κεμαλιστές της περιόδου 1916 – 1922.
Οι εκδηλώσεις αυτές μνήμης και τιμής παγιώθηκαν στην πάροδο των χρόνων και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων όλων των Συλλόγων – Μελών της “Ομοσπονδίας Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης“. Οι δραστηριότητες αυτές, σε συνδυασμό με τις συχνότατες αναφορές, σε συνέδρια και συνδιασκέψεις, στην τραγική ιστορία των προγόνων μας και των άλλων χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιγάντωσαν το δίκαιο αίτημά μας για αναγνώριση της Γενοκτονίας από τη Διεθνή Κοινότητα και τις Κυβερνήσεις των λαών.

Η Γενοκτονία δεν παραγράφεται.
Η Ομοσπονδία και οι Σύλλογοι-Μέλη θέλουν να καταδείξουν ότι δεν ξεχνούν αλλά, αντίθετα, με αποφασιστικότητα διατρανώνουν τη βούλησή τους να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν τη διεθνή αναγνώριση του διαπραχθέντος εγκλήματος  κατά των προγόνων μας.

Προκειμένου να εργαστούμε  πιο συγκροτημένα και να λειτουργήσουμε συντονισμένα για την επίτευξη του στόχου μας, που αποτελεί, άλλωστε, ιστορικό μας χρέος, προχωρήσαμε στη συγκρότηση ειδικής Μόνιμης Επιτροπής, με απόφαση του έκτακτου συνεδρίου της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. στις 23 Σεπτέμβρη 2006.
Έργο της ειδικής αυτής  Eπιτροπής είναι η προώθηση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε  να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της  Ευρώπης, τους διανοούμενους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους πολιτικούς, τις ηγεσίες των κρατών, τα κοινοβούλια αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις και ενέργειες για το σκοπό αυτό.
Η Ομοσπονδία μας, εκτιμώντας το σημαντικό έργο και τη σπουδαιότητα των στόχων της Επιτροπής, προχώρησε στην ανασυγκρότησή της στο έκτακτο συνέδριο, στις 13 Νοέμβρη 2010.
Αποφάσισε επίσης τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών από όλους τους Συλλόγους, που θα πλαισιώνουν και θα στηρίζουν τις δραστηριότητες της Επιτροπής.
Η Επιτροπή με τη νέα της σύνθεση, πλαισιωμένη από τα μέλη του δικτύου και έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση όλων των μελών των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτύχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των λαών, τη συμπαράσταση της πνευματικής ηγεσίας και των εκκλησιών, την ενεργό συμμετοχή των Μ.Μ.Ε. και των πολιτικών.
Η  Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της ευρείας περιοχής της  Μ. Ασίας, Ανατολικής Θράκης, των άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, καθώς και των άλλων εθνοτήτων, πρέπει να αναγνωριστεί, όχι μόνο από τη Διεθνή Κοινότητα, αλλά κυρίως από το Τουρκικό Κράτος.
Η αναγνώριση της Γενοκτονίας από το Τουρκικό Κράτος θα αποτελέσει, αναμφισβήτητα, μια στέρεη βάση για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε να εμπεδωθεί η ειρήνη και η σχέση ειλικρινούς φιλίας μεταξύ των λαών που υπέστησαν την Γενοκτονία και της σύγχρονης Τουρκίας.   

 
Επιτροπή

Μόναχο
Αναστασία Dick
E-mail | +49 179 107 20 14

Κολωνία
Δημήτριος Κωνσταντινίδης
E-mail | +49 160 592 82 15
Αντερλέχτ (Βέλγιο)
Αναστάσιος Φιλιππίδης
E-mail | +32 475 824 506
Βερολίνο
Λάμπρος Σαββίδης
E-mail | +49 160 918 38 693
Μόναχο
Γεώργιος Τσορακλίδης
E-mail | +49 176 207 18 961