Πληροφορίες επικοινωνίας
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Ομοσπονδίας μας. Σας ενημερώνουμε ότι κύριο μέσω επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ταχυδρομική διεύθυνση
Christos Pechlivanidis
C/O Verband der Vereine der Griechen aus Pontos in Europa
Moellner Landstrasse 62
DE-22117 Hamburg
Deutschland

Τηλέφωνο
Χρήστος Πεχλιβανίδης, +49 173 5980816

Τηλεομοιοτυπία (fax)
+49 711 36 55 247

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Γενικές πληροφορίες, info@osepe.de

Συντακτική ομάδα
Αρχισυντάκτης, Χρήστος Πεχλιβανίδης

Τραπεζικός Λογαριασμός
Όνομα, Piraeus Bank S.A.
Διεύθυνση: Baseler Str. 46, D-60329 Frankfurt am Main
Λογαριασμός: IBAN: DE67 5242 0600 0050 0030 12, BIC: ABGRDEFFXXX

 
Διοικητικό συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστάσιος Οσιπίδης
E-mail | +49 174 20 43 513
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Απατζίδης
E-mail | +49 0172 29 61 998
Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Πεχλιβανιδης
E-mail | +49 171 107 86 69
Υπεύθυνος Οικονομικών
Ιορδανης Λυσσαρίδης
E-mail | +49 173 59 80 816
Υπεύθυνος Νεολαίας
Μπουρσανίδης Ιωάννης
E-mail | +49 160 7586978
Μέλος
Θεόδωρος Δαμασκηνίδης
E-mail | +49 152 33 61 5053
Μέλος
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
E-mail | +49 171 42 26 345